Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (2023)

Om du vill ladda ner och uppdatera PCI-enhetsdrivrutiner på din Windows 10, 8, 7 PC, hjälper den här artikeln dig att hitta de perfekta sätten att göra det.

När PCI-enheterna stöter på några fel när de körs, visas ett gult utropstecken framför enhetsnamnet i Enhetshanteraren. Detta tecken betyder att enheten inte fungerar som den ska och att du måste åtgärda problemet så snart som möjligt.

Den här texten kommer att förklara hur du kan bli av med denna irriterande gula skylt genom att ladda ner och uppdatera PCI-drivrutiner i Windows 10 och andra operativsystem. När du väl fåttsenaste versionen av enhetens enheterpå din PC kommer sådana problem att försvinna. Men innan vi går vidare till metoderna för att ladda ner och uppdatera drivrutinerna, låt oss förstå mer om PCI-enheter.

Använd Bit Driver Updater-programvara för att ladda ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows PC – Expertrekommendation

Windows-användare rekommenderas starkt att använda programvaran Bit Driver Updater för att ladda ner och installera PCI-drivrutiner. Hela uppgiften utförs automatiskt inom några minuter av programvaran. Bit Driver Updater löser också alla problem relaterade till enhetsdrivrutiner på Windows-datorn. Lär dig mer om programvaran från artikeln nedan, en länk för att ladda ner Bit Driver Updater ges här.

Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (1)

Innehållsförteckning Dölj

Vad är en PCI-enhet?

Vad är en PCI-enhetsdrivrutin?

Hur man laddar ner och uppdaterar PCI-enhetsdrivrutiner på Windows PC?

Metod 1: Ladda ner PCI-enhetsdrivrutiner från betrodda webbplatser

Metod 2: Installera Bit Driver Updater och uppdatera drivrutinerna automatiskt (rekommenderas)

Metod 3: Ta hjälp av Enhetshanteraren för att uppdatera PCI-enhetsdrivrutiner

Bonus-tips: Hur man åtgärdar PCI-enhetsdrivrutin som saknas i Windows 11/10

Vanliga frågor (FAQs)

Vad är en PCI-enhet?

Som du kanske redan vet är PCI ett nav på din dator. Eftersom olika enheter behöver olika hubbar eller portar för att ansluta till PC eller laptop, behöver PCI-enheter PCI-hubben för att ansluta. Du kan hitta Peripheral Component Interconnect eller PCI-porten på moderkortet på din PC. Alla enheter som använder PCI-hubben kallas PCI-enheter.

Vad är en PCI-enhetsdrivrutin?

Nästan varje enhet behöver en drivrutin för att fungera korrekt. Drivrutiner, precis som deras namn, är källan som förmedlar information till och från enheten och dess respektive programvara. Precis som alla andra enheter behöver PCI-enheter också drivrutiner för att ansluta till systemet och dess programvara.

Nu vet du de grundläggande detaljerna om PCI-enheterna och deras drivrutiner. Låt oss gå vidare till metoderna för att ladda ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 10, 8, 7 och andra operativsystem mycket enkelt.

Läs också:Hämta drivrutin för PCI-datainsamling och signalbehandlingsstyrenhet för Windows PC

Hur man laddar ner och uppdaterar PCI-enhetsdrivrutiner på Windows PC?

Med hjälp av metoderna nedan kan du ladda ner, uppdatera och installera PCI-enhetsdrivrutiner på din Windows-dator. Gå igenom dessa steg och implementera den som passar dina krav.

Metod 1: Ladda ner PCI-enhetsdrivrutiner från betrodda webbplatser

Även om det inte finns någon officiell webbplats för att ladda ner PCI-drivrutiner. Du kan använda andra betrodda webbplatser som Intel för att ladda ner drivrutinen. Följ stegen nedan och installera den senaste versionen av drivrutinerna enkelt:

 1. StartaEnhetshanterarengenom att högerklicka påStartknapp.
  Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (2)
 2. UnderAndra enheter, kategori, leta efter ochdubbelklicka på PCI-verktyg(Leta efter den gula skylten).
  Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (3)
 3. Klicka påDetaljerundermeny och leta efterHårdvaru-IDiFast egendombar.
  Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (4)
 4. Högerklickaochkopiera ID:nen och en.
  Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (5)
 5. Öppna någon säkerwebbläsare,klistra in IDi sökfältet efter att ha lagt till"förare"sökord och tryckStiga på.
  Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (6)
 6. Klicka på de bästa resultaten från en betrodd webbplats ochladda ner drivrutinen för enhetendärifrån.
  Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (7)
 7. Dubbelklickaden körbara filen för att installera drivrutinen.
 8. Upprepaprocessen för alla andra föråldrade förar-ID också.

Med hjälp av denna process kan du ladda ner, installera och installera om PCI-drivrutiner på din Windows-dator. Men som du måste ha sett är processen repetitiv och tröttsam. För att rädda dig själv från alla dessa ansträngningar, ta hjälp av nästa metod och ladda ner drivrutinerna med lätthet.

Läs också:Windows 10 100 % diskanvändning i Aktivitetshanteraren [Fast]

Metod 2: Installera Bit Driver Updater och uppdatera drivrutinerna automatiskt (rekommenderas)

Den ovan angivna metoden för nedladdning av PCI-drivrutiner är ganska lång eftersom du måste kopiera ID:n individuellt och installera uppdateringarna för detsamma. För att rädda dig från allt krångel rekommenderar vi att du använderBitdrivrutinsuppdatering.

Bit Driver Updater, den bästa drivrutinsuppdateringen för Windows, är ett gratis att använda och enkelt verktyg för snabba uppdateringar. Dessutom utgör programvaran inga hot mot ditt system eftersom alla uppdateringar skickas till dig av registrerade tillverkare.

Du kan också säkerhetskopiera och återställa befintliga drivrutiner och komma före alla möjliga problem som du kan stöta på. Om du vill fixa PCI-enhetsdrivrutin som saknas på din PC, är Bit Driver Updater det bästa sättet att lösa detta.

Dessutom låter verktyget dig schemalägga uppdateringarna för alla drivrutiner enligt dina krav. En av de bästa funktionerna i verktyget är accelererad nedladdning, vilket gör att du kan uppdatera inom ett par minuter.

Följ stegen nedan för att uppdatera och installera PCI-drivrutiner med Bit Driver Updater:

 1. För det första,ladda ner och installeradrivrutinsuppdateringsverktyget genom att klicka på knappen nedan:
  Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (8)
 2. Springaverktyget efter att installationen är klar ochdjup skanningsystemet för föråldrade drivrutiner.
 3. När skanningen är klar hittar duLadda ner nuknappen framförPCI-enheter. Klicka på det.
 4. Om du vill uppdatera alla föråldrade drivrutiner, klicka påUppdatera alla.
  Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (9)

När du har laddat ner och uppdaterat PCI-enhetsdrivrutiner och andra drivrutiner, starta om ditt system för att ändringarna ska träda i kraft. Nu kan du köra alla PCI-enheter perfekt.

Läs också:Skiv-/DVD-/CD-enheter visas inte eller saknas i Windows 10

Metod 3: Ta hjälp av Enhetshanteraren för att uppdatera PCI-enhetsdrivrutiner

Om du inte vill använda den enkla och rekommenderade metoden för att uppdatera PCI-enhetsdrivrutiner kan du använda Enhetshanteraren istället. Enhetshanteraren tillhandahåller ett manuellt alternativ för att enkelt uppdatera alla enhetsdrivrutiner.

Denna metod är dock inte lika effektiv som de andra. Följ stegen nedan för att ladda ner PCI-drivrutiner på Windows 10:

 1. Söka efterEnhetshanteraren och startanyttan.
 2. Utöka kategorin avAndra enheterochhögerklicka på önskad PCIenhetsnamn för att väljaUppdatera drivrutinenalternativ.
  Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (10)
 3. Välj alternativet som heterSök automatiskt efter den uppdaterade drivrutinsprogramvaranoch fortsätt med installationen.
  Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (11)

När Enhetshanteraren har slutfört processen startar du om ditt system. Den här metoden kan också fixa fel som saknas i PCI-drivrutinen.

Läs också:12 bästa överklockningsprogramvaran för Windows

Bonus-tips: Hur man åtgärdar PCI-enhetsdrivrutin som saknas i Windows 11/10

Att uppdatera drivrutinerna är ett säkert sätt att fixa eventuella drivrutinsrelaterade problem. Men ibland, när dina drivrutiner antingen har blivit skadade eller föråldrade, kan du stöta på flera drivrutinsfel. Likaså om du får ett felmeddelande som säger att PCI-enhetsdrivrutinen saknas Windows 11, även efter att du har uppdaterat respektive drivrutiner till deras senaste versioner. Sedan måste du avinstallera och installera om PCI-drivrutinerna igen för att åtgärda problemet. För att göra det, följ helt enkelt stegen nedan:

 1. Tryck på Windows + X tangentbord samtidigt och välj Enhetshanteraren från de tillgängliga alternativen.Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (12)
 2. När fönstret Enhetshanteraren visas dubbelklickar du på Andra enheter.
 3. Klicka sedan höger på PCI-enhetsdrivrutinen och välj Avinstallera enhet.Hur man laddar ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows 11, 10, 8, 7 | TechPout (13)
 4. Efter det dyker en bekräftelseruta upp, klicka på JA för att fortsätta.
 5. Vänta tills processen är klar. När allt är klart, starta om enheten för att installera om den senaste Intel PCI-enhetsdrivrutinen på Windows 10 och Windows 11.

Läs också:Ladda ner drivrutin för PCI Simple Communications Controller

Vanliga frågor (FAQs)

Lär dig några vanligaste frågor här om PCI-drivrutinnedladdningen på Windows 11 och Windows 10.

F.1 Hur uppdaterar jag PCI-enhetsdrivrutinen?

Det finns huvudsakligen två sätt att installera den senaste PCI-enhetsdrivrutinen Windows 11, 10, 8, 7, dvs manuellt eller automatiskt. Om du har god teknisk kunskap kan du leta efter de senaste drivrutinerna online med hjälp av PC-tillverkarens officiella webbplats. Bortsett från det kan du använda vilket pålitligt tredjepartsverktyg som helst som Bit Driver Updater för att automatiskt få rätt PCI-drivrutin.

F.2 Hur hittar jag PCI-drivrutinen för min dator?

Gå till Enhetshanteraren, navigera till Andra enheter och dubbelklicka på densamma för att utöka kategorin. Här kan du se vilken PCI-enhet du har.

F.3 Varför saknas PCI-enhetsdrivrutin i Windows 11/10?

Om PCI-enhetsdrivrutinsfilen har blivit skadad eller blir inaktuell, slutar de externa enheterna eller den anslutna hårdvaran plötsligt att fungera bra och resulterar i att PCI-enhetsdrivrutinen saknas Windows 10, 11.

F.4 Hur fixar jag PCI-drivrutiner i Windows 11?

I Windows 11 kan du fixa felaktiga PCI-drivrutiner helt enkelt genom att hålla drivrutinerna uppdaterade då och då.

F.5 Vad betyder en PCI-enhet som inte har en drivrutin?

Detta indikerar att PCI-enhetsdrivrutiner saknas eller blir föråldrade, vilket så småningom hindrar din dator från att fungera korrekt. I så fall måste du leta efter den senaste versionen av drivrutiner och uppdatera dem omedelbart.

Uppdatera eller ladda ner PCI-enhetsdrivrutiner på Windows framgångsrikt

Här avslutar vi de bästa och säkraste sätten att uppdatera och installera PCI-enhetsdrivrutiner ladda ner på Windows 10. Du kan ta hjälp av någon av de ovan listade metoderna och komma före alla PCI-relaterade systemfel på en gång.

Även om alla metoder är genomförbara för att få drivrutinerna rekommenderar vi att du använder Bit Driver Updater. Detta verktyg kommer att tillhandahålla automatiska och regelbundna uppdateringar för alla system- och tredjepartsdrivrutiner på Windows. Vi föreslår att du enkelt fixar PCI-drivrutinsfel på Windows med hjälp av det här verktyget.

Om du har några tvivel om hur du laddar ner, installerar, installerar om och uppdaterar PCI-enhetsdrivrutiner på Windows, skriv till oss i kommentarerna. Prenumerera påTechpout blogg's nyhetsbrev, om du gillade den här texten, och få regelbundna uppdateringar för tekniska bloggar och lösningar.

FAQs

How to upgrade Windows 10 to 11 on unsupported hardware? ›

2. Upgrade to Windows 11 from ISO
 1. Open Microsoft Support website.
 2. Under the “Download Windows 11 Disk Image (ISO)” section, select the Windows 11 option.
 3. Click the Download button.
 4. Select the installation language.
 5. Click the Confirm button.
 6. Click the Download button to save the Windows 11 ISO file on the device.
Apr 25, 2023

How do I get Windows 11 for free? ›

Upgrade to Windows 11 for free using Windows Update

If you have a Windows 10 PC or laptop that's ready for Windows 11, you can upgrade to Windows 11 for free just by running the update tool.

Why is my PC compatible with Windows 11? ›

Your device must be running Windows 10, version 2004 or later, to upgrade. Free updates are available through Windows Update in Settings>Update and Security. 1 gigahertz (GHz) or faster with 2 or more cores on a compatible 64-bit processor or System on a Chip (SoC).

How much is it to upgrade to Windows 11? ›

How much does it cost to upgrade from Windows 10 to Windows 11? It's free. But only Windows 10 PCs that are running the most current version of Windows 10 and meet the minimum hardware specifications will be able to upgrade. You can check to see if you have the latest updates for Windows 10 in Settings/Windows Update.

What happens if I install Windows 11 on unsupported hardware? ›

If you try to install Windows 11 on unsupported hardware, you may experience unexpected results. Some of these results may include blue screens, system instability, and even data loss. You also won't receive updates directly from Microsoft, as they don't create them for your system.

Can you force Windows 11 update on unsupported hardware? ›

In the Windows 11 Setup dialog, click on Change how Setup downloads updates. Next, select Note right now. This will prevent the Windows setup from finding and installing newer updates causing the upgrade process to fail on unsupported hardware. In the Choose what to keep screen, select Keep personal files and apps.

Can Windows 7 upgrade to Windows 11 for free? ›

Owners of Windows 7 and Windows 8 do not get free upgrades to Windows 11. Windows 11 system requirements are controversially high.

How long will Windows 11 upgrade be free? ›

This end date will be no sooner than October 5, 2022. A Microsoft spokesperson confirmed that the above statement represents Microsoft's plans for the free Windows 11 upgrade offer.

Can you always upgrade to Windows 11 for free? ›

Can I upgrade for free? Upgrades to Windows 11 from Windows 10 will be free. Due to the size of the download, however, ISP fees may apply for downloads that occur over metered connections.

Which is better Windows 10 or 11? ›

Windows 11 is snappier than Windows 10, but the differences are small in real-world use. The various optimizations in Windows 11 help it to run faster on weaker laptops, but you're not giving up a ton of performance with Windows 10.

What devices are not compatible with Windows 11? ›

64-bit processors only

Windows 11 will only be released for 64-bit systems, so computers with a 32-bit processor will not be able to upgrade. However, 32-bit programs can still be used in the 64-bit environment.

Is 8GB RAM enough for Windows 11? ›

Is 8GB RAM enough for Windows 11? Windows 11 RAM requirement is 4GB. 8GB RAM can run Windows 11 and some other basic software. But if you want to run some productive software, 8GB is not enough.

Is upgrading to Windows 11 a good idea? ›

Windows 11 is definitely worth the upgrade to improve the performance of your device, unlock the latest features, including widgets and Android apps, and create a personalized user interface.

What version of Windows does most people still have? ›

Still, Windows 10 has proven to be the Windows 7 or its era, with the majority of PC users still running it over a year-and-a-half since the release of its successor.

How long will Windows 11 be supported? ›

Support Dates
ListingStart DateRetirement Date
Windows 11 Home and ProOct 4, 2021In Support

Should I install Windows 11 on old hardware? ›

Installing Windows 11 on a device that does not meet Windows 11 minimum system requirements is not recommended. If you choose to install Windows 11 on ineligible hardware, you should be comfortable assuming the risk of running into compatibility issues.

Why my PC cannot install Windows 11? ›

This may signify that your PC doesn't meet the minimum requirements to download or install the upgrade to Windows 11. Learn more about the minimum requirements for Windows 11. This might indicate that a driver or other software on your PC isn't compatible with the upgrade to Windows 11.

How to activate Windows 10 for free? ›

After you enter into Windows 10 Command Prompt, you can copy and paste this command line: slmgr.vbs /upk, in the Command Prompt window. Hit Enter to execute the command. Step 3. Next you can copy and paste this command line and hit Enter to install the Windows 10 product key: slmgr /ipk <Windows 10 activation key>.

How to upgrade to Windows 11 without minimum requirements? ›

If you do not have an ISO file for Windows 11, click on the Download Windows 11 ISO file option. Locate and select the ISO file. It should now give you three options; Upgrade, Data Only, and Clean Install. Choose your preferred option and then click on Install System.

How to upgrade from Windows 11 21H2 to 22H2? ›

Upgrade to Windows 11 22H2 from Windows Update
 1. Open Settings.
 2. Click on Windows Update.
 3. Click the Check for updates button.
 4. Click the “Download and install” button to install Windows 11 22H2.
 5. Click the Restart now button.
May 8, 2023

How do I upgrade my computer to Windows 11? ›

Install Windows 11

To check if Windows 11 is ready for your device, go to Start > Settings > Update & Security > Windows Update and select Check for updates. If the upgrade is available for your device and you want to proceed, download and install it.

How much does it cost to upgrade from Windows 7 to 11? ›

You can also upgrade directly from Windows 7 or 8 to Windows 11 by buying a retail license, again assuming you have the required hardware. A new retail license costs anywhere between $139 and $309.

How to upgrade from Windows 7 to 10 for free? ›

Head to the Windows 10 download page and select Download tool now. Once the file's downloaded, open it and agree to the various terms and conditions that are required. Select Upgrade this PC now when given the choice.

How much does it cost to upgrade from Windows 7 to Windows 10? ›

If you don't happen to have a product key from Windows 7, 8, or 8.1, you can always purchase Windows 10 directly from Microsoft. The basic version of Windows 10 costs $139, Windows 10 Pro starts at $199.99, and Windows 10 Pro for Workstations costs $309.

What happens if you don t upgrade to Windows 11? ›

What if I Keep Using Windows 10 Instead of Upgrading My System to Windows 11? Though the support for Windows 10 will continue until October 2025, time flies really fast. Not only your computer will stay outdated and make your system unstable, it might also put your data at risk.

What happens if you decline Windows 11 free upgrade? ›

However, if you don't want to use Windows 11 right now, you can just click Decline upgrade on the interface. This does not affect your computer, nor does it affect your future free upgrade from Windows 10 to Windows 11 later. Some users are forced to install Windows 11 updates.

Will Windows 10 update to Windows 11 automatically? ›

For Windows 10 20H2 to version 21H2, it started auto upgrades four months before 20H2 reached end of support. "The automatic update to Windows 11, version 22H2 will happen gradually starting with those devices that have been using version 21H2 for the longest period of time," Microsoft notes.

Will everyone be able to upgrade to Windows 11? ›

If your existing Windows 10 PC is running the current version of Windows 10 and meets the minimum hardware specifications to run Windows 11, it will be able to upgrade.

When Windows 12 will release? ›

Microsoft Windows 12 Beta Version – Overview
Operating SystemMicrosoft Window
Window 12 File SizeUp to 1.2 GB
Window 12 Launch DateExpected in March 2023
Basic Requirements to Launch Windows 12 on a PC4GB RAM, i5 or AMD Processor, minimum 256 GB HDD, Good Clock Speed
CategoryTechnology
6 more rows
4 days ago

Why PC is better than Apple? ›

PCs are more easily upgraded and have more options for different components. A Mac, if it's upgradeable, can upgrade only memory and the storage drive. A PC user can select from many motherboards, processors, storage drives, video cards, graphics cards, audio cards, and memory.

What is the main difference between Windows 10 and 11? ›

Windows 11 and Windows 10 operating systems share many similarities, there are some big differences. The newer version offers a more Mac-like aesthetic and more productivity features -- plus the chance to finally use Android apps on your computer with Windows 11.

What works in Windows 10 but not Windows 11? ›

As with all major OS updates, some features come, some features go. The biggest ones to leave Windows in version 11 are the Timeline, Live Tiles, and Internet Explorer. If you run an old business application that requires IE, however, you can still run an Internet Explorer mode within the Microsoft Edge browser.

How long will Windows 10 be supported? ›

Windows 10 will reach end of support on October 14, 2025. The current version, 22H2, will be the final version of Windows 10, and all editions will remain in support with monthly security update releases through that date.

What makes a computer faster RAM or processor? ›

Generally, the faster the RAM, the faster the processing speed. With faster RAM, you increase the speed at which memory transfers information to other components. Meaning, your fast processor now has an equally fast way of talking to the other components, making your computer much more efficient.

Is 8GB RAM and 256GB SSD enough? ›

An SSD is non-volatile and permanently saves data, whereas RAM is a compressed sort of memory. This implies that the SSD saves data even while it is off, whereas the RAM needs to be refreshed continuously. A256GB SSD and 8GB of RAM is enough for a computer.

Is 8GB RAM and 512GB SSD enough? ›

Is 8GB Ram & 512GB SSD Enough For Gaming? Yes, 8GB RAM and 512GB SSD is enough for gaming. However, while many games state that they can be smoothly run with 8GB RAM and 512GB SSD, this is not always the case. For example GTA V will require close to 16GB RAM to optimally run at moderate settings.

How to create Windows 11 bootable USB for unsupported hardware? ›

Create Windows 11 bootable USB with requirement bypass
 1. Open Rufus website.
 2. Click the link to download the latest version.
 3. Double-click the rufus.4.x.exe file to launch the tool.
 4. Under the “Device” section, use the drop-down menu and select the flash drive to create the Windows 11 bootable USB media.
5 days ago

How to bypass processor requirements for Windows 11? ›

How to bypass Windows 11 CPU requirements
 1. Windows+r and then type regedit.
 2. After that navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup.
 3. Then right-click on the left side and create a new DWORD (32-bit) Value.
 4. Now you have to set its name to AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU and set its value to 1.
Mar 6, 2023

How to fix This PC doesn t meet the hardware requirements for Windows 11? ›

To fix this error, you should set the Boot Mode to UEFI and enable Secure Boot, and then make sure TPM 1.2/2.0 is enabled on your computer. Please note that the tab names may vary between manufacturers, but the instructions should translate roughly across hardware.

How do I enable TPM 2.0 in BIOS? ›

From the System Utilities screen, select System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Trusted Platform Module options. Verify the following: "Current TPM Type" is set to TPM 2.0. "Current TPM State" is set to Present and Enabled.

Why doesn t Windows 11 recognize bootable USB? ›

If you don't see the Windows 11 bootable USB drive listed under the boot option, you need to disable Secure Boot on your computer. If you can see the bootable USB drive under the boot options, select it using the up-down arrows and exit BIOS. Your system will boot from the Windows 11 bootable USB drive now.

How do I create a bootable USB stick that can install to a UEFI System? ›

How to Create a UEFI Bootable USB Drive in 3 Ways
 1. Download Windows 10 installation media from the official website of Microsoft.
 2. Run the exe file of MediaCreationTool. ...
 3. On the Windows 10 Setup screen, select "Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC".
Mar 9, 2023

How to install Windows 11 on unsupported PC without Secure Boot? ›

Insert the bootable USB drive into your PC that you want to install Windows 11. Step 2. Restart your computer, and press the F1, F2, F10, ESC, or DEL keys to access the BIOS Settings. Then, select USB as the boot drive.

Can Windows 11 be installed without TPM? ›

Important: An image install of Windows 11 will not check for the following requirements: TPM 2.0 (at least TPM 1.2 is required) and CPU family and model.

What happens if you bypass Windows 11 requirements? ›

Bypassing these may seriously impact your user experience. You could expect your system to slow down or even crash on a frequent basis. On the other hand, the display and GPU requirements are almost light suggestions. Windows 11 is flexible enough to run on weaker GPUs, and its display can scale down considerably.

Can you get Windows 11 without a supported CPU? ›

Although Microsoft originally mandated that you absolutely had to have a processor that supported Trusted Platform Module 2, or TPM 2.0, to run Windows 11, that's no longer the case.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 18/10/2023

Views: 5347

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.